Thứ Ba, tháng 5 17, 2016

* Một lần

Đời ...rồi ... còn...
có hôm nay,
Ngại chi chút chuyện
thị phi ...thường tình.
Ảnh Nguyễn Tiến & Bạch Xuân Thu
Thời gian
thòng lọng vô hình,
Tìm đâu thấy nữa
cái mình hôm qua.
Sương thu gieo lạnh
giữa mùa,
Melbourne trời thấp
giọt mưa nặng dần.
Người vì ta
đã một lần,
Trang đời vẽ lại
dấu chân tự tình...