Thứ Tư, tháng 4 06, 2016

* Melbourne _ Chớm thu

Vừa chớm thu
lá chớm vàng...
Hàng cây chớm...
khẻ miên man với mình.
Ảnh fb.
Thời gian
hẳn như vô tình !
Có đi không lại
trêu mình vô duyên.
Ưu phiền
lại chớm ưu phiền,
Biết em người đã
đẫm niềm sầu bi.
Bước lui níu bóng
xuân thì,
Nhưng thôi
bước tới
có gì nữa không ?
Thu tim tím
ẩn sắc hồng,
Em còn nặng gánh
vai chồng vai con.
Kìa xa vẫn dấu cỏ mòn...
Melbourne sương giá
ta còn lẫn quanh...
Cành rồi khô
cỏ có xanh....?