Thứ Năm, tháng 4 21, 2016

* Bóng phượng về

Phượng của tôi
này bạn ơi!
Còn đây kỷ niệm
quảng đời tuổi thơ...
Ảnh Võ Trang trên fb.
Phượng của tôi
của mộng mơ,
của màu hoa đỏ
sắc xưa
lại về...

Phượng của tôi
theo tiếng ve,
Trèo cao hái phượng
đem khoe nhau mừng.

Phượng của tôi
những dững dưng,
Đôi khi lời nhỏ
chưa từng đó sao !

Phượng của tôi
hứa hôm nào,
Chùm cây mắc cỡ
bên rào nhà em.

Phượng của tôi
giận chẳng thèm,
Thằng Ba con Bảy
lén xem mình kìa...

Phượng của tôi
một hôm kia,
Đi đâu vắng tiếng
chẳng dìa thăm nhau.

Phượng của tôi
mang niềm đau,
Dẫu sao... gạt lệ
qua cầu quê hương.

Giọt sương rơi
rải sân trường,
Như còn quen bóng
phượng vương...
võ vàng.

Phượng của tôi
dẫu muộn màng...