Thứ Sáu, tháng 5 20, 2016

* Haiku đầu tay

Đợi em mãi ngoài hiên,
Thơ bxl.
Mưa thu buồn lòng mình lạnh giá,
Em nơi đâu,phòng riêng !