Thứ Năm, tháng 5 19, 2016

* Thêm lần

Đừng về em !
đêm lỡ khuya,
Melbourne
giữa độ thu về lạnh căm.
Ảnh fb.
Trăng mờ bóng khuất
cầm canh,
Ngượng ngùng chi nữa
cho anh thêm lần...
Cơn mê say tỉnh
lâng lâng,
Còn không mấy mảnh
che thân rã rời.
Giữ từng ngụm
thở...
gìn hơi,
Kẻo như sương sớm
ấm rồi tan nhanh.
Thu còn buồn
phai tuổi xanh,
Em còn nán lại
chiều anh thêm lần...