Thứ Hai, tháng 5 30, 2016

* Bóng phượng về 2

Em ơi
phượng nở
cả rồi nè!
Có gì thơ thẩn
nói anh nghe...
Ảnh fb.
Sao
chỉ mỉm cười
thôi vậy nhỉ!
Trưa rồi
nóng gắt
tiếng của ve...

Trống vọng từ xa
tự cổng trường,
Tim anh loạn nhịp
tiếng của thương,
Của yêu
của nhớ,
và lo nữa...
Hè qua...
em biết
có về trường !

Anh thấy
chút nồng cay
bên em...
Hây hây ưng ửng
má môi mềm ,
Trong mắt
rất xinh
vì nắng mới,
Cho mình rạo rực
chút niềm riêng.

...Rồi tiếng ve buồn
vẫn còn đây,
Em đi
sương giá một trời đầy,
Bao năm lưu lạc
đời như đã...
Dấu vết tàn phai
lắm hao gầy.