Thứ Ba, tháng 2 21, 2023

* Trên đỉnh Grampians

 Sương trải Grampians cả Dandenong,
Khi chưa giăng kín thản nhiên lòng,
Trắng phau tàn tạ sao chịu vậy,
Sương trải Grampians cả Dandenong.
Ảnh Anh Nghiệp 

*Gram.và Dan.là tên của 2 dãy núi cao và rộng nhất của bang Victoria.