Thứ Ba, tháng 2 14, 2023

* Valentine 2023

 Có người tinh nghịch tôi 
gửi biếu,
…cho 4 câu 
nhân ngày 14 tháng 2,
Ảnh Trần Đình
Lòng buồn 
chẳng biết nói sao?
70 năm rồi đó! 
bao nhiêu “thai” nhưng không thành?
Có người tinh nghịch tôi 
khuyên nhủ,
…tặng cả đi chớ có phân vân,
Đời rồi còn được bao năm?
Càng nhiều ân ái 
mặn nồng đong đưa,
Hương xuân dù đã sang mùa!