Thứ Hai, tháng 2 27, 2023

* Trà ỏi

Ảnh sản phẩm 
 Có phải bị tháo đường 
là từ nay gác kiếm?
Tuyên bố với bạn giang hồ 
đành đoạn chia ly,
Rồi ra
cánh mỏi đường bay,
Tựa cây khô lá 
như mây lưng đồi.
Lững lờ,
thờ thẫn,
chơi vơi!
Chung trà lá ỏi 
mỉm cười 
vầy sao ...