Thứ Bảy, tháng 2 25, 2023

* Kỷ niệm Hai Bà Trưng

Chiến công oanh liệt 
giữa trời,
Nghìn năm còn đó 
với lời thâm ân!
Xưa Nam Hán 
nay Cộng Trung,
Ảnh Google.
Đoàn quân xâm lược 
còn không nguyên hình?
Gương sáng 
đấng bậc mẫu nghi 
Hai Bà Trưng!