Thứ Ba, tháng 2 28, 2023

* Cuối hạ

 Hèn chi, 
sáng nay trời xuống buồn man mác,
Cuối hạ rồi 
sợi nắng nhạt trốn đâu?
Ảnh bxl.
Khoảng không 
xám xịt hư màu,
Mù mây sương khói 
bắt cầu giao thoa,
Thu còn 
thèn thẹn búp hoa…