Thứ Năm, tháng 2 16, 2023

* Một mình cà phê

 Sáng nay cà phê một mình,
Trống không trong lòng chợt nhớ,
Quy Nhơn giờ này rộn rã?
Quán xá đầy ắp thân quen…
Ảnh Guest
Hạ - thu sắp rồi trước ngõ,
Không ai nói chào cửa mở,
Siêng năng nhìn lá đổi màu,
Cà phê nguội dần hơi ấm!
Bình an thực túc giây lâu…