Thứ Sáu, tháng 7 04, 2014

* Nhớ rồi

Nhớ rồi anh đã có lần,
Chen bên em đứng cho gần nhưng xa.
Nhớ rồi em có xoay qua,
Ngó nhưng chẳng thấy người ta lại gần.

Ảnh Tuyết Trần

Hình như thuở ấy là lần,
Đưa em về chốn...em gần anh xa.
Hình như ngu ngơ thật thà,
Để người ta rướt em qua mắt mình.
Phải đâu em đã vô tình!