Thứ Hai, tháng 7 28, 2014

* Melbourne mùa đông 02

Cuối tháng bảy giữa đông,
Hôm qua lạnh vô cùng,
Bỗng nay trời nắng ráo,
Người trêu Melbourne khùng.

Swanston st., Melbourne.

Nghỉ trưa dạo một vòng,
Swans-ton trước mặt,
Hàng hiên thư viện chật...
Người đứng hong nắng hồng.

Tựu về đây...bốn biển,
Khác màu da khác giòng,
Mang một hy vọng chung,
Dựng xây đời hạnh phúc.

Nắng cho ngày sáng trong,
Niềm vui dâng ngập lòng,
Nắng lên chờ sức sống,
Trời xanh trong mùa đông.

Cuối tháng bảy giữa đông,
Hôm qua lạnh vô cùng,
Bỗng nay trời nắng ráo,
Người trêu Melbourne khùng!