Thứ Năm, tháng 7 17, 2014

* Được việc

Được việc làm dầu chưa vừa ý,
Nhưng sao lòng mình quá là vui,
Thất nghiệp lâu... thiếu nợ nhiều!
Bỗng nay rủng rỉnh ra chiều mạnh tay.

Bia lưu niệm 888 công nhân thiệt mạng đòi ngày 8 giờ làm việc,tại Swanston st, Carlton,Vic .

Mấy hôm nay ban ngày không ngủ,
Nên tối về tính kế bù thay,
Ngủ sớm thấy người khỏe ngay,
Sáng theo báo thức còn ngây giấc vàng.


Ba mươi năm mịt mùng trời đất
Không một ngày thời khắc ngừng trôi,
Cho mình còn biết có tôi,
Cho tôi còn biết có tôi với người.

Hai năm qua thời gian trôi chậm,
Tôi thử làm một kẻ vô công,
Ngày đêm chán nản trống không,
Chung quanh chẳng thấy người trông giống mình.

Thấy rồi nghen bánh xe lăn cũ,
Biết đã nhiều cũng phải chuyển theo,
Dẫu thuyền về bến có neo,
Cũng xoay quanh trục theo chiều tự nhiên.

Rồi nhận ra thế điên giới đảo,
Tịnh tâm mình ngộ đạo thần tiên,
Thiền hành mọi cảnh giới nên,
Cho mình tỉnh thức đi bên cuộc trần.