Chủ Nhật, tháng 7 13, 2014

* Đợi đến khi nào

Lịch sử nước ta,
Truyền thống hào hùng,
Bảy cuộc chiến đuổi giặc ngoại xâm,
Chống Tàu đồng nghĩa.

Ảnh Internet

Đã mấy nghìn năm,
Chịu lắm thương đau,
Khốn khó kia bởi vì đâu?
Cho một dân tộc tình hiếu hòa nặng trĩu.
Mong được bình yên,
Dựng xây đất nước,
Đơn giản thôi nhưng đã không và không bao giờ làm được...
Đến sáu lần  phải đối đầu...
Bởi loạn tâm Hán tặc bắc phương.

Thế đã buộc,
Không để mất giang sơn ,
Mà Tổ tiên đã dày công gầy dựng,
Chiến đấu và chỉ có chiến đấu thôi.
Không còn chi phải nói,
Cho sự trường tồn của biển,đất và giống nói,
Hỡi hào kiệt muôn nơi...
Phải chịu nhục đến bao giờ mới đủ?

Ảnh Internet