Thứ Ba, tháng 7 01, 2014

* Đạo

Có tuổi lại mê uống đắng,
Bệnh nhiều vẫn thích ăn cay,
Đắng cay một đời chưa tỏ,
Sao tường đạo nghĩa trả vay!

Tượng Vua Hùng

Đem thơ phô bày niềm khó,
Nỗi buồn nơi đó ...còn đây,
Biển xưa đã từng muối mặn,
Mang ơn tiên tổ vun đầy...

Việt đạo ôm con đường lớn,
Rộng che muôn lối sum vầy,
Tay vung vẹn toàn biển đảo,
Cuộc tàn Hán đế có hay !

Việt đạo Hùng Vương vạn tuế!
Biển trời,sông núi,cỏ cây...