Thứ Hai, tháng 7 21, 2014

* Có không

Có không ,không có...vẫn cứ vui...
Lối cũ đường mơ đã quen rồi,
Sáng đi hấp tấp quên không nhớ,
Chiều về mệt lả cố cầm hơi...

AVA ra mắt Cd Gom Nắng 2

Hơn sáu mươi năm trong thiên hạ,
Nghiệp đầy phiền não cũng nhiều vui,
Còn bao nhiêu nữa yêu thương để,
Kết dệt cùng thơ...nháy nhau cười.