Thứ Ba, tháng 7 22, 2014

* Trang thơ lục bát

Khúc lục bát xưa viết cho em,
Thiếu chữ ,vần dư giấy mực nhèm,
Mắc cỡ xuýt xoa rồi giấu nhẹm,
Giữ mình cho trọn dấu chơn nguyên.


Khúc bát cú nay cũng vì em,
Có nhiều chuyện kể chưa mang tên,
Tìm em khắp chốn nhưng nào thấy,
Thơ mãi thành trang lục bát duyên...