Thứ Tư, tháng 7 02, 2014

* Miếng bánh mì cháy

Viết theo chuyện ngụ ngôn trên mạng "Miếng bánh mì cháy".

Phụ mẹ con nướng bánh,
Để cháy hơn nửa phần,
Ba đã chẳng phân vân,
Ăn ngon trong tĩnh lặng,
Đâu có gì nói năng!

Ảnh Internet

Mẹ phân bua lo lắng,
Cho xin lỗi ông ơi,
Tâm trí tôi đâu rồi,
Sáng nay như mù rối,
Việc bề bộn quá thôi.

Mẹ thương con ,quí ba,
Lo cho mình trọn vẹn,
Thì có chi mà thẹn...
Miếng bánh cháy sáng nay,
Bình yên sống qua ngày.

Con yêu! vui, ngoan nhé!
Mình hết thảy làm người ,
Không một ai vẹn toàn,
Những lầm lỗi cõn con,
Lẽ thường trong cuộc sống!

Cứ thế mà suy rộng..
Tha thứ... chấp nhận nhau,
Xóa quên đi niềm đau,
Cảm thông chân hạnh phúc,
Chánh tâm thường hun đúc