Thứ Bảy, tháng 7 12, 2014

* Sau mưa nắng

Viết cùng với TAL trên HX.


Ảnh Hương Xưa

Thùy Anh Lam: Sau mưa

"Em đi ngày ấy mưa ngoan
Anh về bước lẻ chợt ngang ngõ buồn
Ừ thôi cứ để mưa cuồng...
Sau mưa , bình lặng là nguồn tin yêu"TAL

 locbach : Sau nắng

"Tìm em đi giữa nắng thiêu,
Có mong anh đến giữa chiều nhớ nhung.
Ôi sao nóng quá nắng hung,
Tìm đâu nước mát uống chung vơi buồn?"LB