Chủ Nhật, tháng 5 13, 2012

* Ngày của Mẹ.

Mẹ của con Mẹ ở đây,
Con sao quên được những ngày thơ ngây!
Bao nhiêu gian khổ bủa vây,
Nhưng lòng Mẹ vẫn gom đầy yêu thương.
Nay tuy xa cách dặm trường,
Nhấc phone thời có Mẹ đang bên mình.
Nói được chi trọn hiếu tình,
Nhân ngày HIỀN MẪU- tôn vinh công đầy .
Mẹ của con mãi trên đầu!