Thứ Năm, tháng 5 24, 2012

* Còn Yêu 05.

Muốn dừng không viết nữa em ơi!
Nhưng vì bạn đọc,mến yêu thôi,
Nên anh viết tiếp thêm bài nữa,
Kể chuyện tôi buồn-có người vui!

Rồi nhớ hay không cũng lặng thinh,
Hồi đó ra đi dáng ngập ngừng,


Trao anh tấm ảnh lần sau cuối,
Giữ nó đi anh-giữ chút tình.

Em có biết không-nó còn đây,
Mười lăm năm đủ chẳng hao gầy,
Nó nằm trong ví bên anh suốt,
Khi buồn gặp bạn anh khoe, này!

Nhà tôi ngày đó quí ông ơi!
Cằm chẻ,môi xinh,mắt luôn cười,
Nhìn xem có xứng đôi không nhỉ!
Mà nay mỗi đứa một phương rồi!