Thứ Bảy, tháng 5 19, 2012

* Cây khô.

Trụi lá cành khô đứng chơ vơ,
Nhìn  quanh như trong nỗi mong chờ,
Năm tàn tháng lụn nào hay biết,
Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.

Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.