Thứ Tư, tháng 5 30, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 02.

Mỹ Văn Công
Hoàng hôn xanh nước lên đầy
Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
Mây kia biết quỵ lụy trời
Cho tôi quỵ lụy một lời ẩn ngôn.

Bạch Xuân Lộc.
Bình minh nắng sớm trên nương,
Em lung linh mắt hạt sương trĩu cành.
Nhành liễu non lá mỏng manh,
Môi thơm em đón giọt lành tự tâm.