Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012

* Còn đâu...


Nhờ em anh biết làm thơ,
Nhờ em anh biết cung tơ tiếng đàn.
Ở hai đầu Vũng hai làng,
Em từ bên Bấc thường sang bên Nồm.
Bán rau sắn đến mùa sang,
Mua cá mắm ruốc em mang lên nguồn.
Thương em đôi mắt đen huyền,
Tròn xoe của tuổi thần tiên chóng thành.
Hai vai gánh vác gia đình,
Song thân đau yếu chỉ mình em lo.
Cháo cơm bữa thiếu bữa no,
Tảo tần khuya sớm chẳng lo duyên mình.
Năm kia đi cúng lễ đình,
Trông em dâng  lễ phóng sanh chim quà.
Năm nay thăm hỏi người ta,
Vì nghèo em phải gả cho nợ người.
Còn đâu được tiếng em cười...