Thứ Hai, tháng 5 28, 2012

* Cù Lao Xanh.

Mến gởi Lão Hùng.
Hải Đăng,Nhơn Châu,Qui Nhơn,B.Đ.
Biển xanh xanh biếc trùng trùng,
Ra khơi sóng gió ngại ngùng thuyền trôi.
Cù Lao Xanh một góc trời,
Của Qui Nhơn phố của lời tình thân.
Một lần đến mãi nhớ nhung,

Biển Nhơn Châu.Nhớ làn nồm rộ,dây đùn rối neo.
Không thể quên một lần trèo,
Hải đăng ngọn tháp,lững treo lưng trời.
Nhìn vào lộng ngắm như khơi,
Sông Cầu-Cỡi Ngựa một thời của nhau.
Bao đời nghĩa nặng tình sâu,
Dẫu xa cũng nhớ về nhau ơi người!

Đảo xanh dù có xa xôi,
Chim bay ngược gió cá bơi theo đàn,
Mù sương bọt sóng quanh làng,
Người đi người có vương mang nỗi niềm!
Như hồng huyết phải về tim,
Cho nguồn sống mới cho yên hạnh đời.
Thổi niềm vui ra biển khơi,
Dẫu xa đảo chẳng đổi dời tin yêu.

Hòn Ông Già và Hòn Khô.