Thứ Sáu, tháng 5 25, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 01.


Văn Công Mỹ.
"Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát."

Biển Cù lao xanh. Ảnh Ngô Thanh Hùng.

Bạch Xuân Lộc.
"Đời người như con sóng,
Nên cứ mãi lênh đênh,
Nếu có gặp bãi,ghềnh,
Vẫn mãi duyên biển hát."