Thứ Năm, tháng 5 10, 2012

* Không còn tím.

Thơ tôi đăng trên mạng,
Bạn vào đọc tôi vui,
Thỉnh thoảng cũng bồi hồi,
Trang trải điều câm nín.

Chiều nay chiều như tím,
Không có người vào thăm,


Tôi như cũng lặng câm,
Cho một ngày vắng bạn...

Một e email của bạn,
Nhắc tôi có hack er,
Mình chột dạ ngẫn ngơ,
Có gì mà hack hack.

Tôi còn đang thắc mắc,
Mắt nhìn số vào thăm,
Cứ nhay nhảy tăng dần,
Ồ chiều nay không còn tím.