Thứ Ba, tháng 5 15, 2012

* Thơ Cóc

Con Cóc là Cậu ông Trời,
Ai người chê Cóc thì Trời đánh cho. (Ca dao-Tục ngữ)

Ảnh wikipedia.

Ai đâu mà nói Cóc hay!
Nó cứ nhay nhảy thơ bay ra  ngoài.
Người làm thơ ở trên đời,
Lúc đầu cũng nhảy như loài Cóc thơ.
Cóc cứ nhảy chẳng mộng mơ,
Nhưng lời chân chất  làm ngơ ngẩn  người.


Để tôi bắt chước Cóc ơi,
Nhái vài bước nhảy gọi Trời cho mưa.
Cho thơ thơm suốt đêm hè,
Cho dòng nước mát đưa về đồng sâu.
Đời thôi còn cảnh nương dâu,
Làm lành những vết ưu sầu - đa đoan.
Kìa phô trương, nọ bon chen,
Cũng chỉ là những tiếng kèn gần xa..
Tôi quí Cóc bởi thật thà,
Chút da xấu xí phận là Trời ban.

Ví dầu đất có hạn khô,
Vẫn xin có nước giữ cho mùa màng,
Khi vui nhìn nét địa lan,
Lúc buồn lủi thủi vào hang Cóc nằm.
Cóc vẫn luôn kiến tri âm...