Thứ Ba, tháng 5 22, 2012

* Tuổi thơ tôi.Tuổi thơ tôi như những ngày nóng gắt,
Của trưa hè vùng nắng cháy quê hương,
Của biển xanh của gió mát ngàn phương,
Của cát trắng và sóng ghềnh mùi rong mặn.

Tuổi thơ tôi là những ngày mưa hạt nặng,
Tắm sóng ,dầm sương chơi rượt bắt thật vui,


Mẹ gọi về ngừng cuộc chơi hờn khóc,
Đâu biết rằng cơn sốt lạnh đến trong đêm .

Tuổi thơ tôi như những ngày biển lặng,
Lưng trần phơi nắng,mặt úp xuống nước mát-biển sâu,
Không cần phao bơi chẳng biết bao lâu,
Đuổi cá lao,chận cá dìa bằng lưới nhỏ.

Tuổi thơ tôi với những đêm trăng tỏ,
Đùa đến khuya trên dốc cát  đợi cá Cỏ vô ,(*)
Bơi theo thuyền nhặt con mực còn ngo ngoe,
Đem luột chín bánh tráng nhúng xong-ánh trăng vừa xế...

Tuổi thơ tôi với mẫu chuyện đầu đời Mẹ kể,
Thánh Gióng Thần Tiên-như thuộc nằm lòng ,
Đánh thắng giặc Ân giữ yên bờ cõi buổi phù vân,
Sáng đời nay và làm rạng đời sau thanh thế.

Tuy nay xa-tôi vẫn luôn như là người của biển,
Của quê hương quần quật gian khó vẫn tình thâm,
Vẫn giữ thuyền giữ lái giữ hòn Cân,(*)
Giữ mầm sống theo truyền nhân muôn thuở .

(*) Hòn Cỏ,hòn Cân : 2 đảo nhỏ ngoài khơi xã Nhơn Lý,Qui Nhơn,Bình Định,Việt Nam.