Thứ Ba, tháng 10 10, 2017

* Tháng 10 không phải của tôi

Tháng 10
họ đủ trăm năm, (*)
Tháng 10
nhân loại suy trầm văn minh!
Ảnh fb rfi.
Bolshevik
hiện nguyên hình,
Một loài quỷ dữ
điêu linh ngất trời.
Lan tràn đến
quê hương tôi,
Bóng tháng 10 đổ
lên đời khổ đau.
Cách Mạng gì
Giai cấp đâu ?
Triền miên oan nghiệt
đục ngầu nước non.
Sau chiến tranh
vẫn điêu tàn,
Thanh trừng, đấu tố...
ngút ngàn máu xương.
Nhân tình gian dối
thê lương,
Suốt trăm năm đã
lầm than bởi vì...
Bóng tháng 10
họa phân ly,
Tương tàn chẳng biết
ví gì cho nên !
Ngẫm Marx-Lê !
lòng buồn tênh...
Nga đem bỏ rác
Việt huênh hoang cầu.
Công bằng lẽ sống
phải đâu!
Bình đẳng, bác ái....
sắc màu nhân sinh !
Tháng 10 đỏ
không của mình,
...Vô lương, vong bản
vô minh, sai lầm !

(*) Cuộc cách mạng tháng 10.1917 của Nga vừa đủ 100 năm, mở đầu cho CNCS lan rộng đến một số nơi, ...!