Thứ Ba, tháng 10 31, 2017

* Melbourne ngày cuối tháng 10

Cuối tháng 10
mỉm cười trong gió,
Xuân phai màu
cánh úa rã rời.

Ảnh fb bxl.
Melbourne vệt nắng
không lời,
Chơi vơi vớt cái
tàn phai xuân nồng!
Tay còn
đọng giọt lâng lâng...