Chủ Nhật, tháng 10 15, 2017

* Mùa khế chín

Khế là em
hay em xinh màu khế!
Chín vàng xanh
dẫu là ngọt hay chua,
Ảnh fb. NQT.
Sợ trái vườn
có lắm kẻ thầu mua,
Đành lấm lém
thụt thò rồi ngần ngại ....
Có người bảo
ai nhanh tay thì hái.
Khế trên cây
cũng đủ độ xuân thời...
Mùa qua mùa
cây nhiều trái quằng sai,
Mà không phải
bỏ lắm công chăm sóc,
Lá mãi xanh
hương khế thơm mời mọc,
Tàn hoa rơi lạ hoắt
rọi lòng tôi,
Chút óng lên
mớ tóc ngã bạc rồi,
Bâng quơ, chợt hiểu
đôi lời trong tim...