Thứ Ba, tháng 7 05, 2022

* SUMO buồn

 Không thường 
dắt nó đi chơi,
SUMO 
buồn, lẫy… 
gặp tôi chẳng mừng.
Ảnh fb bxl.
Trời có nắng 
rét lạ lùng,
Melbourne thế đấy 
khùng  khùng mà vui…
40 mùa đông 
quen rồi!