Chủ Nhật, tháng 10 01, 2017

* Chút vui vui

Có ai
dội nước tắm mình !
Để xin giữ lại
chút tình keo sơn.
Tiếng nước reo
ngỡ tiếng đờn,
Tình ca
muôn thuở
chẳng sờn thủy chung!
Ảnh fb.
Tắm giếng chi
cho ngượng ngùng,
Về phòng xả nước vòi
trong bồn nằm.
Xà phòng thơm
ả đào chăm,
Mong chi một mụ
cằn nhằn
phát điên!

Cảnh mô
cũng có nỗi phiền,
Thôi mình cứ để
cho duyên gieo vần.
Một mai
trời phụ, đất gần,
Ả đào, chung thủy,
còn cần nữa không.
Tâm và thân
gởi mênh mông!