Thứ Sáu, tháng 7 29, 2022

* Nón lá

 Anh yêu
cô gái xóm nghèo,
Và yêu chiếc nón mỹ miều
chờ ai...
Ảnh fb LH.
Hình như
nón chưa cột quai?
Cẩn thận cô nhé
gió ngoài bão trong.
Nón xa bay rồi 
uổng công!