Thứ Ba, tháng 5 14, 2019

* Đóa tím

Đóa tím
mình ngắm bữa qua,
Hôm nay cũng tím
nhưng pha suy tàn.
Ảnh fb.bxl.
Chỉ một đêm
sao phủ phàng...
Dáng hình xơ xác
nhụy vàng nhạt phai.
Thời gian
có chừa được ai!