Thứ Tư, tháng 6 01, 2022

* Hello June

Ảnh Internet 
Hello June! 
First day of Winter!
Hôm nay mưa đổ tràn trề 
phố tôi,
Theo mưa 
giá lạnh sợ rồi,
Lưng trời thấp hẳn 
mình ngồi co ro.
Melbourne buồn 
mấy mùa qua,
Trong mưa lãng đãng 
mình ta nhớ người.
Về thôi 
ở phố Hampshire…
Chờ người đến muộn 
nguội rồi cà phê!