Chủ Nhật, tháng 6 26, 2022

* Có thiền

 Nắng được vài hôm 
mưa tiếp liền,
Đông mùa…
đông đó lạnh triền miên,
Ảnh fb bxl 
Mây mù 
tầm mắt chừng co lại,
Muốn nói gì…thôi 
đã có Thiền!