Thứ Năm, tháng 6 09, 2022

* Cô dâu 16

 Chuẩn bị ra phim trường,
Cô dâu 16 tuổi,
Diễn lại phút nghê thường,
Mơ về thời lược gương?
Ảnh fb. Chú Thịnh
Lấy chồng ngày chưa biết…
Chưa nghe đời xôn xao,
Sợ lo gì … nào hiểu,
Hư hao … giọt nghẹn ngào!

Vũng Nồm là đâu nhỉ?
Theo sông con đò dọc,
Vượt những đồi dốc cao,
Cồn cát lồi xóm giếng…

Số phần định vậy sao !
Bên Nồm mùa biển lặng,
Lòng ngượng ngùng nôn nao,
Cô dâu 16 tuổi…

Mưa Xuân tạnh hồi nào?
Đàn con thơ mười đứa,
Vui mừng lắm xôn xao,
90 rồi, ôi chao!

Thời gian ghê ghê quá!
Như vừa mới bữa nào,
Hái rau chiều cơm mắm,
Nôm cá trầu bờ ao…

Con đò chiều không đợi,
Gò Bồi vắng chờ mong,
Kim Trì xe thưa khách,
Nước sông trôi xuôi dòng.