Thứ Ba, tháng 7 02, 2024

* Giữa đông 2024

 Đêm 
có u mê giá rét,
Ngày 
cho nắng đẹp ấm êm,
Cành khô 
qua thời như thế,
Tình ta 
da diết môi mềm!
Ảnh fb bxl
Đêm 
có dài cùng bóng tối,
Ngày 
cho sáng rực rỡ hơn,
Mùa màng 
đôi khi vô lối,
Tình thơ
và biển vô ngôn.

Google dịch:

Night 
There's a feeling of coldness,
Day 
Let the sunshine be beautiful and warm,
Dry branches 
through such times,
My love 
soft skin and soft lips!
Night 
long and dark,
Day 
for brighter light,
Crops 
sometimes in vain,
Fondly 
The sea is salty and speechless.