Thứ Sáu, tháng 6 28, 2024

* Chỉ còn mẹ

 Xưa về quê 
người anh em mừng đón,
Nay đi về chỉ còn Mẹ 
mình vui,
Hưu trí rồi 
chẳng làm lụng gì nơi,
Không dư giả 
để quà tiền san sẻ!
Ảnh Internet 
Và dĩ nhiên 
những đón đưa giòn giã,
Nguôi ngoai tàn theo dòng chảy 
thời gian,
Tuổi cao chấp nhận thế sự 
võ vàng,
Thản nhiên như thể 
chẳng màng tình thâm…
Xóm Cũ ơi!
trong lòng nhung nhớ,
Nơi từng ngày 
đùm bọc lớn lên,
Mong ở đây tìm về 
kỷ niệm không quên,
Cùng mẹ bên Dốc (*)
ngắm trăng lên đợi Cá chà.(*)

(*) Tên địa danh.

Google dịch:

Back to hometown 
brothers welcome,
Now when I go home, there's only Mom left 
I'm happy,
Retired 
working for nothing,
No surplus 
to give money to share!
And of course 
the crisp welcomes,
Relax with the flow 
time,
Old age accepts worldly affairs 
martial arts,
As calmly as possible 
don't care about love...
Oh Old Hamlet!
in longing,
Every day place 
grow up nurturing,
I hope to find it here 
memories not forgotten,
With mother at Doc (*)
Watch the moon rise and wait for the fish.(*)