Thứ Tư, tháng 9 28, 2011

* Vũng Nồm làng tôi.

(Đã được sửa vài đoạn từ bài "Về làng xưa" để tiện cho việc phổ nhạc)
  
vẫn đoàn thuyền đánh cá vượt ra khơi,
gió nam hiu như viết khúc bài chòi,
êm nhành dương liễu dập dìu con sóng nhỏ.

 
 
dốc cát trắng muôn đời lên hơi thở,
dưới trăng xưa ngời sáng sống nguồn thơ,
trăng ước mơ,trăng thắm những đợi chờ,
đêm hát bội-dân làng vui ngày hội.
......................................................

chùa, đình xưa nay biển đồ ngời sáng,
tiếng cầu kinh hồi chuông vọng xa gần,
trống làng rân như dục thúc muôn dân,
hãy xây đắp lợp lên hàng ngói mới.

trường làng xưa nay không còn bỏ lối,
lớp học đông tiếng gọi trẻ thơ vui,
bình minh đem nắng mới sưởi ấm đời,
và chim hót reo vang ơi tuyệt đẹp.

ai đi xa chưa từng về nên biết.
vũng nồm làng tôi nặng xiết bao tình
quê hương là bóng là hình,
hòn cân-mũi én là mình là ta.Về làng xưa
Gởi Võ Việt Mạnh

Đây làng cũ một chiều tôi trở lại,
Vẫn con đò bến cát nước trong xanh,
Gío nam hiu quyện khúc hát yên lành,
Nơi nhành dương liễu và đầu gành sóng vỗ.

Dốc cát trắng muôn đời lên hơi thở,
Dưới trăng thu ngời sáng sống nguồn thơ,
Trăng ước mơ,trăng sáng những đợi chờ,
Trăng tâm tưởng-người làng tôi chất phác.

Nhớ thu trước trong tan thương xơ xác,
Binh lửa về gây điêu đứng hiền dân,
Nhà cháy thiêu không chốn để nương thân,
Đêm sương lạnh mẹ bồng con truyền hơi ấm.

......................................................

Chùa, đình xưa nay biển đồ ngời sáng,
Hồi chuông ngân,tiếng kinh vọng xa gần,
Trống làng rân như thúc dục muôn dân,
Phải xây đắp,phải lợp lên hàng ngói mới.

Trường làng xưa nay không còn bỏ ngõ,
Lớp học đông tiếng réo trẻ thơ tươi,
Bình minh đem nắng mới sưởi ấm đời,
Muôn chim hót ca vang trời nắng đẹp.

Vào sinh hoạt Phật tử đoàn tôi được dịp,
Nhận ở đây một nếp sống sum vầy,
Một tình thân tay nắm kết thành dây
Vòng thân aí trong tình lam bất diệt.