Thứ Năm, tháng 9 01, 2016

* Bonnie Cao

Không biết nói gì
gởi tặng em,
Đã như
sợi nắng mới
bên rèm.
Ảnh Bonnie fb.
Em mong manh quá
kiêu sa quá!
Chút lặng yên
rồi... lại
nhớ chẳng quên.