Thứ Ba, tháng 5 31, 2022

* Thanh Sơn lần cuối

 Có lần như thế 
vì đâu?
Còn ai nhắc nhớ 
trời nâu một vòm.
Ảnh đám tang Nguyễn Thanh Sơn
Bước chân trần 
vô vọng ôm,
Không đi cũng đến 
chiều hôm khôn cùng!
Thời gian ngừng đó 
dững dưng.