Chủ Nhật, tháng 5 29, 2022

* Bơi

 Muốn hay không 
cũng lại bơi,
Tiện nghi đầy đủ 
cho đời phàm phu,
Ảnh fb bxl 
Bơi từ xứ sở 
ngục tù…
Thái Bình Dương chẳng ngại, 
xứ chuột chù … dung thân,
Bơi từ định hướng
trời đông,
Văn hoá tuy khác 
nhưng lòng … đức nhân,
Mọi người 
sống trong tình thân…
Học bơi tập lội 
cốt gân điều hoà,
Tàu Cộng 
còn tận đằng xa…