Thứ Sáu, tháng 5 13, 2022

* Cuối thu 2022

 Vàng lá ngập đường 
lá còn rơi,
Bao thu 
còn lại để nhớ người,
Ảnh fb bxl.
Tuôn đi và chảy 
nhanh cùng tận,
Bên gành Cân Cỏ (*) 
vết rong trôi.

(*) Tên của 2 hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Đông quê hương tôi.