Thứ Sáu, tháng 5 27, 2022

* Chờ đông

 Tạnh mưa 
ngừng gió 
vắng mây,
Lá khô yên tịnh 
những ngày chờ đông.
Ảnh fb bxl 
Thì thầm mong 
chút nắng hồng,
…hồn trong 
hoang dại 
dậy lòng 
xót xa!