Thứ Năm, tháng 8 21, 2014

* Cõi sầu

Viết hòa cùng Thùy Dung trên facebook.

Thùy Dung :
Khe khẽ đêm mơ lá vàng rơi
Hồn lắng suy tư mộng chơi vơi
Cây khô trút lá sầu man mác
Tri kỷ còn đâu ? Đã ngàn khơi

Ảnh facebook TD
 
Cây ơi ta hỏi còn nhiêu lá
Nỗi sầu còn bao hỡi tim ta
Chắt chiu kỷ niệm đành chôn dấu
Đắng cay nay chỉ riêng mình ta
T.D
21/08/2014

Ảnh Thùy Dung

locbach:
Đêm qua còn chiếc lá vàng,
Lững lờ ...ngơ ngát ...như ngàn lá thu.
Nhẹ rơi vào chốn âm u,
Vờ vờ...ờ phải...sương mù nặng vương.

Sáng nay ướt đẫm hơi sương,
Vô tư lá tưởng vô thường bóng đêm.
Rồi như tiền kiếp đi tìm,
Vàng thêm lớp bụi đong mền tim đau...